Relacja ze spotkań w sprawie nowej strategii, które odbyły się na przełomie maja/czerwca 2022 r.
12 października 2022
WNIOSEK NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 19.1 ZŁOŻONY – 29.04.2022r.
12 października 2022

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

            Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do wspólnej oceny naszego potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru. Każdy głos jest niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców na spotkania warsztatowe, które odbędą się w każdej z gmin z terenu LGD.

Harmonogram spotkań:

I cykl: Warsztaty strategiczne z: analizy potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru. Analiza mocnych i słabych stron (SWOT, problemy – ocena, aktualizacja); szans i zagrożeń; przedstawienie proponowanych celów LSR:

Wisznia Mała – 23.05.2022, godz. 17:00 -19.00 – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, sala na parterze,

Oborniki Śląskie – 24.05.2022, godz. 17:00-19.00 – Kino Astra, ul. Dworcowa 43, sala na piętrze

Trzebnica – 25.05.2022, godz. 17:00-19.00 –Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1, Sala konferencyjna (parter);

Prusice – 26.05.2022, godz. 17:00-19.00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przy ul. Jana Pawła II

Zawonia – 20.06.2022, godz. 17:00-19:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni przy ul. Szkolnej 1.

II cykl: Spotkania konsultacyjne: propozycja działań oraz projektów, które mają zostać ujęte w LSR, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych z PROW n lata 2023-2027, określenie wizji, celów oraz wskaźników.

Prusice – 13.06.2022, godz. godz. 17:00-19.00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przy ul. Jana Pawła II,

Oborniki Śląskie – 14.06.2022, godz. 17:00-19: 00 – Kino Astra, ul. Dworcowa 43, sala na piętrze,

Trzebnica – 22.06.2022, godz. 17:00-19.00 –Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1, Sala konferencyjna (parter);

Wisznia Mała – 23.06.2022, godz. 17:00 -19.00 – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, sala na parterze,

Zawonia – 27.06.2022, godz. 17:00-19:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni przy ul. Szkolnej 1.