Oferta dla organizacji
Inkubatory

Krótki opis projektu: 

Projekt został opracowany przy współpracy 12 NGO wspierających: 11 inkubatorów NGO w Ząbkowicach Śl., Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Złotoryi, Lubaniu i Zgorzelcu, Głogowie, Trzebnicy, Żmigrodzie i Brzegu Dolnym i Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie merytoryczne skierowane do NGO o małym doświadczeniu, zlokalizowanych na obszarach z utrudnionym dostępem do programów pomocowych i rozwojowych, w tym do organziacji na obszarach wiejskich. Ponadto projekt przewiduje promocję III sektora w regionie oraz rozwój partycypacji obywatelskiej.

Projekt zakłada współpracę ponadnarodową z organizacją z Islandii oraz komponent rozwoju instytucjonalnego.

Założenia projektu były konsultowane z organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi wspierające na Dolnym Śląski i potencjalnymi odbiorcami projektu (NGO i JST).

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału dolnośląskich NGO w okresie 24 miesięcy.

Realizatorzy 

Liderem Partnerstwa jest Fundacja „Merkury” z siedzibą w Wałbrzychu. 

Partnerzy projektu: 

Fiansowanie projektu 

Projekt jest finansowany ze środków Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.