Nowe atrakcje w Gminie Zawonia: Budczyce, Niedary i Skotniki:

Katalog Imprez Lokalnych na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich jest dostępny dla zainteresowanych w Urzędach Gmin z naszego Powiatu, w Starostwie Powiatowym oraz w biurze LGD przy ul. Roosevelta 8 w Trzebnicy – serdecznie zapraszamy!