Wsparcie przygotowawcze PROW 2021-27

2 listopada 2023

UWAGA KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR NA LATA 2014-2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE Informujemy, że w związku z pandemią i szalejącą inflacją część Beneficjentów która otrzymała dotacje na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej zrezygnowała z realizacji swoich […]
25 maja 2023

Nowa lokalna Strategia Rozwoju Krainy Wzgórz Trzebnickich na lata 2023-2027

25 maja 2023

Raport z prac nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i Raport z badania ankietowego.

15 maja 2023

Nabór uzupełniający na członków Rady LGD

 Nabór uzupełniający do składu Rady LGD Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 i § 24 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz […]
15 maja 2023

Strategia, cele, przedsięwzięcia, budżet LSR, plan działania i plan finansowy nowy LSR do konsultacji

Szanowni Państwo, przypominamy, że trwają konsultacje najważniejszych części „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich na lata 2023-2027”. Już wkrótce […]
21 października 2022

Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich”

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia: Ładuję…
12 października 2022

WNIOSEK NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 19.1 ZŁOŻONY – 29.04.2022r.

Informujemy, że 29 kwietnia 2022r.  został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do pod działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” […]
12 października 2022

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych […]
12 października 2022

Relacja ze spotkań w sprawie nowej strategii, które odbyły się na przełomie maja/czerwca 2022 r.

Relacja ze spotkań w sprawie nowej strategii, które odbyły się na przełomie maja/czerwca 2022 r.