Ankieta monitorujące:

za okres 2016-08-25 – 31-01-2017

za okres 2016-08-25 – 30-06-2017

ankieta za okres 2016-08-25 – 2019-06-30

ankieta za okres 2016-08-25 -2020-06-30

ankieta za okres 2016-08-25-2021-06-30

ankieta za okres 2016-08-25 – 30-06-2022

Informacja monitorująca za okres 01.01.2023 – 30.06.2023

Zestawienie rzeczowo-finansowe od lipca do grudnia 2023r.