Harmonogram spotkań:

I cykl: Warsztaty strategiczne z: analizy potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru. Analiza mocnych i słabych stron (SWOT, problemy – ocena, aktualizacja); szans i zagrożeń; przedstawienie proponowanych celów LSR:

Wisznia Mała – 23.05.2022, godz. 17:00 -19.00 – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, sala na parterze,

Oborniki Śląskie – 24.05.2022, godz. 17:00-19.00 – Kino Astra, ul. Dworcowa 43, sala na piętrze

Trzebnica – 25.05.2022, godz. 17:00-19.00 –Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1, Sala konferencyjna (parter);

Prusice – 26.05.2022, godz. 17:00-19.00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przy ul. Jana Pawła II

Zawonia – 20.06.2022, godz. 17:00-19:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni przy ul. Szkolnej 1.

II cykl: Spotkania konsultacyjne: propozycja działań oraz projektów, które mają zostać ujęte w LSR, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych z PROW n lata 2023-2027, określenie wizji, celów oraz wskaźników.

Prusice – 13.06.2022, godz. godz. 17:00-19.00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przy ul. Jana Pawła II,

Oborniki Śląskie – 14.06.2022, godz. 17:00-19: 00 – Kino Astra, ul. Dworcowa 43, sala na piętrze,

Trzebnica – 22.06.2022, godz. 17:00-19.00 –Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1, Sala konferencyjna (parter);

Wisznia Mała – 23.06.2022, godz. 17:00 -19.00 – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, sala na parterze,

Zawonia – 27.06.2022, godz. 17:00-19:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni przy ul. Szkolnej 1.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi