ZAPROSZENIE NA WARSZTATY
12 października 2022
Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich”
21 października 2022

Informujemy, że 29 kwietnia 2022r.  został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do pod działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

Środki, o które się staramy w wysokości 74 000 zł mają być przeznaczone tylko na napisanie nowej lokalnej strategii rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

Na naszej stronie internetowej utworzyliśmy nową zakładkę dot. wsparcia przygotowawczego, gdzie zamieścimy harmonogram spotkań konsultacyjnych oraz będzie można śledzić cały proces konsultacji.

Wszystkich mieszkańców Krainy Wzgórz Trzebnickich zapraszamy do aktywnego udziału w pracy nad nowym dokumentem, tak, aby zaplanować kolejne działania naszego rozwoju wg potrzeb mieszkańców.

 Proces tworzenia i konsultacji LSR w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich składać się będzie z następujących części:

1. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 

2. Planowanie celów, działań i budżetu LSR.

Odbędzie się 10 spotkań, w tym na terenie każdej z gmin wchodzących w skład Lokalnej Strategii Rozwoju:

– spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach,

– warsztaty strategiczne w poszczególnych gminach

– spotkania Zespołu Roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,

-ankiety,

Trzymajcie kciuki!