EKO LGD
24 sierpnia 2020
Pozarządowy Ostry Dyżur – otwarte!
29 stycznia 2021

Operacja pn.: Edukacja Regionalna na Szlaku Przedsiębiorczych Wsi Tematycznych.

Mająca na celu: wdrażanie, założenie nowych oraz udoskonalenie już istniejących Wsi Tematycznych na obszarach partnerskich LGD

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.

Wartość realizowanej operacji: 549 985,00 złotych .

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez: Stowarzyszenie „Euro-Country”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

W ramach Projektu Współpracy pn.: „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich wraz z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Euro-Country” – partner wiodący projektu wraz z LGD Doliną Stobrawy, LGD Wrzosową Krainą  zrealizowała wspólny projekt związany z wioskami tematycznymi. Wartość zrealizowanego Projektu to kwota 549 985,00 zł. współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.