Dyżury doradcze dla przedstawicieli NGO

w zakresie zarządzania, pozyskiwania i rozliczania środków, budowania wizerunku organizacji, aspektów formalno-prawnych itd.

Doradcy dyżurują w każdym z inkubatorów min. 3 x w tygodniu.

Szkolenia dla przedstawicieli NGO

średnio w każdym z 10 inkubatorów planujemy przeprowadzić 2 szkolenia dla liderów NGO w z zakresu niezbędnego dla prawidłowego zarządzania NGO. Szkolenia będą dostosowywane do aktualnych potrzeb NGO, która może wynikać z sytuacji epidemiczne, nowych grantów, nowych przepisów dot. sektora itd.

Szkolenia będą odbywały się zarówno w formie tradycyjnej jak i internetowej (w przypadku utrzymania się restrykcji związanych z pandemią lub krótkich form szkoleniowych).

Szczegóły o aktualnych szkoleniach znajdą Państwo na profilu facebookowym Dolnośląskiej Sieci Inkubtarów NGO

Dyżury eksperckie

realizowane w formie online – dostępne dla wszystkich przedstawicieli NGO z województwa. W ramach działania 1 raz w miesiącu organizujemy spotkania z ekspertami z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem działalności obywatelskiej (np. prawo, finanse, działalność odpłatna etc.). 

Szczegóły o aktualnych spotkaniach z ekspertami znajdą Państwo na profilu facebookowym Dolnośląskiej Sieci Inkubtarów NGO

Tutoring

realizujemy w ramach projektu 100 usług rozwojowych przeprowadzonych na podstawie pogłębionej analizy potrzeb danej organizacji, usługa będzie nastawiona na zmianę w NGO, dzięki kompleksowemu wsparciu we wszystkich wymagających zmiany obszarach działalności.

Wsparcie polega na mi.in.  przygotowaniu procedur, dokumentów, planu finansowania organizacji, opracowania planu działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz planu marketingowego NGO. 

Promocja dolnośląskich NGO 

planujemy promować działalność dolnośląskich organizacji pozarządowych zarówno wśród innych ngo’sów jak również w otoczeniu. Promocja pozwoli poprawić wizerunek organizacji i poszerzyć wiedzę mieszkańców regionu na temat działalności trzeciego sektora.