18 marca 2024

Wyniki naboru 1/2024/PDG

2. Lista rankingowa wniosków, które nie uzyskały minimum punktowego: 3. Lista rankingowa z 11.03.2024: 4. Lista rankingowa po wycofaniu się z dofinansowania jednego wniosku z 14.03.2024r.:
3 października 2022

Wyniki naboru 3/2022/G

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych do dofinansowania:
3 października 2022

Wyniki naboru 4/2022/G

26 września 2022

Wyniki naborów konkursów ogólnych: nr 5/2022/PDG; 6/2022/PDG; 6/2022/RDG oraz operacji własnej 3/OW/2022 wnioski składane w okresie 15-29.07.2022, listy rankingowe zgodności z LSR oraz listy operacji wybranych do finansowania,

2 sierpnia 2022

Informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 3/OW/2022

4 maja 2022

Listy rankingowe po protestach do naboru 2/2022 RDG PDG oraz do naboru grantowego 1/2022/G

14 kwietnia 2022

Wyniki naborów konkursów ogólnych: nr 1/2022; 2/2022; 3/2022;4/2022 oraz operacji własnej 1/OW/2022, 2/OW/2022 wnioski składane w okresie 07-22.02.2022, listy rankingowe zgodności z LSR oraz listy operacji wybranych do finansowania, lista operacji poniżej minimum punktowego

Protokół z wyboru wszystkich operacji:
1 kwietnia 2022

Wyniki naboru 2/2022/G

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych do dofinansowania:
1 kwietnia 2022

Wyniki naboru 1/2022/G

Lista operacji operacji zgodnych z LSR, Lista operacji wybranych do dofinansowania oraz lista operacji które nie uzyskały minimum punktowego: