25 maja 2023

Nowa lokalna Strategia Rozwoju Krainy Wzgórz Trzebnickich na lata 2023-2027

25 maja 2023

Raport z prac nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i Raport z badania ankietowego.

3 października 2022

Wyniki naboru 3/2022/G

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych do dofinansowania:
3 października 2022

Wyniki naboru 4/2022/G

26 września 2022

Wyniki naborów konkursów ogólnych: nr 5/2022/PDG; 6/2022/PDG; 6/2022/RDG oraz operacji własnej 3/OW/2022 wnioski składane w okresie 15-29.07.2022, listy rankingowe zgodności z LSR oraz listy operacji wybranych do finansowania,

2 sierpnia 2022

Informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 3/OW/2022

1 lipca 2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.

Trzebnica, dn. 01.07.2022r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. rozliczeń i projektów 1) MIEJSCE PRACY: Biuro Stowarzyszenia […]
30 czerwca 2022

Informacja nr 3/OW/2022 planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 30 czerwca 2022 roku.

UWAGA !!! Wszystkie wzory dokumentów niezbędne do naboru można odnaleźć w zakładce PROW 2014-2020 następnie Wnioski następnie do pobrania – następnie operacje własne Ogłoszenie o naborze […]
30 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE GRANTOWYM NR 4/2022/G

UWAGA !!! Wszystkie wzory dokumentów niezbędne do naboru można odnaleźć w zakładce PROW 2014-2020 następnie Wnioski następnie do pobrania – następnie granty Ogłoszenie o naborze znajduje […]