22 maja 2024

Ogłoszenie o naborze 2/2024/OW

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2024/OW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w […]
22 kwietnia 2024

Rozstrzygnięcie protestów do naboru 1/2024/PDG

Poniżej nowa lista rankingowa bo rozpatrzeniu w trybie samokontroli protestów.
18 marca 2024

Wyniki naboru 1/2024/PDG

2. Lista rankingowa wniosków, które nie uzyskały minimum punktowego: 3. Lista rankingowa z 11.03.2024: 4. Lista rankingowa po wycofaniu się z dofinansowania jednego wniosku z 14.03.2024r.:
22 stycznia 2024

Informacja nr 1/OW/2024 o planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 22.01.2024 roku

UWAGA !!! Wszystkie wzory dokumentów niezbędne do naboru można odnaleźć w zakładce PROW 2014-2020 następnie Wnioski następnie do pobrania – następnie operacje własne Ogłoszenie o naborze […]
22 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024/PDG

UWAGA !!! Wszystkie wzory dokumentów niezbędne do naboru można odnaleźć w zakładce PROW 2014-2020 następnie Wnioski następnie do pobrania – następnie formularze dokumentów. Ogłoszenie o naborze […]
2 listopada 2023

UWAGA KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR NA LATA 2014-2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE Informujemy, że w związku z pandemią i szalejącą inflacją część Beneficjentów która otrzymała dotacje na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej zrezygnowała z realizacji swoich […]
25 maja 2023

Nowa lokalna Strategia Rozwoju Krainy Wzgórz Trzebnickich na lata 2023-2027

25 maja 2023

Raport z prac nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i Raport z badania ankietowego.

3 października 2022

Wyniki naboru 3/2022/G

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych do dofinansowania: