• Grzegorz Derela – Prezes Zarządu
  • Martyna Ostaszewska – Wiceprezes Zarządu
  • Joanna Wiraszka – Wiceprezes Zarządu
  • Katarzyna Jarczewska – Członek Zarządu
  • Teresa Czaniecka – Członek Zarządu
  • Ewelina Gryniuk – Członek Zarządu
  • Beata Trumpiel – Członek Zarządu
  • Przemysław Burchacki – Członek Zarządu