Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” 2023
1 czerwca 2023
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024/PDG
22 stycznia 2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Informujemy, że w związku z pandemią i szalejącą inflacją część Beneficjentów która otrzymała dotacje na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej zrezygnowała z realizacji swoich pomysłów. Dodatkowo doszły różnice kursowe a nam pozostały środki do rozdysponowania i rozliczenia w terminie do czerwca 2024 roku.

W związku z powyższym mamy do rozdysponowania blisko 300 tysięcy euro i chcielibyśmy Państwu zaproponować – przeznaczyć te środki na:

  1. dołożenie środków do realizowanych projektów,

oraz na nabory z zakresu:

  • podejmowanie działalności gospodarczej
  •  nieduże projekty z budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji Planu Działania w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

Jeżeli mają Państwo jeszcze inne propozycje, pomysły lub uwagi co do zmian projektów w ramach realizowanej LSR prosimy o ich zgłaszanie do biura LGDKWT mailowo na adres: lgdkwt@wp.pl do 16 listopada 2023 r.