Nowa lokalna Strategia Rozwoju Krainy Wzgórz Trzebnickich na lata 2023-2027
25 maja 2023
UWAGA KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR NA LATA 2014-2020
2 listopada 2023

KONKURS GRANTOWY „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, które mają ciekawe pomysły na aktywizację lokalnego społeczeństwa i współpracę na rzecz dobra ogółu lokalnej społeczności na terenie gmin: Trzebnica, Zawonia, Wisznia Mała, Prusice, Oborniki Śląskie.

Dla zainteresowanych odbędą się szkolenia z zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania formularza wniosku w formule stacjonarnej lub w formule webinariów. Terminy i forma szkolenia zostaną podane już wkrótce.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty w kwocie max. 3000,00 zł na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
  • będą realizowane w terminie 17 lipca – 31 grudnia 2023 r.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http: https://generatorspoleczny.pl/ w dniach 01.06.2023 – 01.07.2023r.

Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 30 000,00 zł. Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.krainawzgorztrzebnickich.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia

Kontakt z koordynatorami:

Grzegorz Derela

tel.: 601 095 444

e-mail: g.derela@powiat.trzebnica.pl

Ewa Rogowska

Tel.: 692 994 563

e-mail: ewarogowska@onet.pl

Dokumenty:

Regulamin lokalnego Konkursu grantowego,

Informacja o konkursie grantowym:

Wzór wniosku o dotację:

Wnioski są wrzucone w następującej kolejności :

dla Organizacji, dla grupy nieformalnej i dla inicjatywy DL

02-Formularz_Wniosek_DL_2023_NGO-1

02-Formularz_Wniosek_DL_2023_GN1-1

02-Formularz_Wniosek_DL_2023_IDL-1

Regulamin komisji grantowej.