Protokół z posiedzenia Rady LGD KWT dot. naborów 1,2,3,4 z 2021 roku (nabór w okresie 23.08.-07.09.2021)