NOWE ATRAKCJE GMINY ZAWONIA
14 maja 2024
Ogłoszenie o naborze 2/2024/OW
22 maja 2024

KONKURS GRANTOWY „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, które mają ciekawe pomysły na aktywizację lokalnego społeczeństwa i współpracę na rzecz dobra ogółu lokalnej społeczności na terenie gmin: Trzebnica, Zawonia, Wisznia Mała, Prusice, Oborniki Śląskie.

Dla zainteresowanych odbędą się szkolenia z zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania formularza wniosku w formule stacjonarnej lub w formule webinariów. Terminy i forma szkolenia zostaną podane już wkrótce.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty w kwocie max. 3000,00 zł na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
  • będą realizowane w terminie 10 lipca – 31 grudnia 2024 r.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http: https://generatorspoleczny.pl/ w dniach 22.05.2024 – 21.06.2024r.

Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 30 000,00 zł. Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.krainawzgorztrzebnickich.pl w zakładce Działaj Lokalnie – aktualanośći oraz w siedzibie Stowarzyszenia

Kontakt z koordynatorami:

Grzegorz Derela

tel.: 601 095 444

e-mail: Grzegorz.skotniki@gmail.com

Ewa Rogowska

Tel.: 692 994 563

e-mail: ewarogowska@onet.pl

Dokumenty: