Szkolenie dla beneficjentów
15 lipca 2021
Dyżur Eksperta dla NGO
21 lipca 2021

Chcielibyśmy poinformować, że jest nam niezmiernie miło, ponieważ zostaliśmy wybrani przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, nowym Ośrodkiem Działaj Lokalnie! Z dniem 11 maja 2021 r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie realizacji lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2021”, prowadzonego przez LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich”. Informacje o tym programie można znaleźć także na ogólnopolskiej stronie internetowej: www.dzialajlokalnie.pl.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w programie „Działaj lokalnie” i liczymy na owocną współpracę.

W naszym konkursie wspierane będą projekty, realizowane przez inicjatywy oddolne, obywatelskie przy udziale wolontariuszy. LGD jest miejscem przyjaznym Wolontariuszom w ramach Korpusu Solidarności. Konkursy będą wykorzystywały lokalne zasoby i wpływały integrująco na społeczeństwo. Będą stawiały na współpracę trójsektorową. Pobudzały społeczeństwo do rozwiązywania lokalnych problemów oraz wpłyną na poprawę jakości życia w naszej małej lokalnej społeczności.

Czym jest „Działaj Lokalnie”?