Działaj Lokalnie!
21 lipca 2021
Ogłoszenie o naborze „Działaj Lokalnie 2021”
26 lipca 2021

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na Dyżur Eksperta w dniu 29 lipca 2021 r. w godz. 16.00 do 18.00. Tematem dyżuru będzie „Stosowanie zapisów Ustawy o dostępności w realizacji projektów organizacji pozarządowych”. Czy wiecie Państwo, że:
– Ustawa o zapewnieniu dostępności stanowi, że organizacje pozarządowe muszą umożliwić udział we wszystkich swoich działaniach również osobom ze szczególnymi potrzebami. W dużej mierze chodzi o osoby z różnymi niepełnosprawnościami (np. osoby niesłyszące, niewidome, poruszające się na wózku, czy w spektrum autyzmu).
– Już od września 2021r. wymagania dotyczące dostępności będą wpisywane w umowy na realizację zadań publicznych, w tym zadań finansowanych z środków samorządowych?
– Od 2019r. na stronach internetowych organizacji działających w obszarze zdrowia, osób starszych i osób z niepełnosprawnością muszą być umieszczone deklaracje nt dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Ekspertką, która z Państwem podzieli się swoją wiedzą jest dr Małgorzata Franczak. W trakcie spotkania po godzinie 1800 – czas na zdawanie pytań i indywidualne konsultacje z ekspertką, dla uczestników spotkania przewidziane są także dodatkowe konsultacje w II części dyżuru – 5 sierpnia 2021 (szczegóły podczas spotkania).

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, konieczna jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/KzCXjeLB6Y6wxDT89

Link do spotkania zostanie Państwu przesłany w dniu 28.07.2021 r.
Za pomocą formularza można także przesyłać pytania do ekspertki oraz informacje o specjalnych potrzebach dotyczących spotkania.
Kontakt: Fundacja Dobrych Działań:
tel. 606333989, email.fddfundacja@gmail.com
Małgorzata Franczak – ekspertka w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami i dostępności, związana ze Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości
Dyżur Eksperta odbędzie się w ramach projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG. Realizatorem projektu jest Fundacja „Merkury” w partnerstwie z LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz Fundacją Dobrych Działań

Wydarzenie na Facebook’u