UWAGA !!!
24 marca 2023
Nabór uzupełniający na członków Rady LGD
15 maja 2023

Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwają konsultacje najważniejszych części „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich na lata 2023-2027”. Już wkrótce „Strategia” zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków, a następnie zgłoszona do konkursu na wybór LSR .

Przedstawiana propozycja jest efektem wielu spotkań, ankiet i rozmów, które odbyliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Na podstawie wniosków płynących z: badań ankietowych, fiszek projektowych, spotkań informacyjnych w gminach, wywiadów grupowych z przedstawicielami grup i podmiotów istotnych z punktu widzenia tworzenia strategii, spotkań zespołu roboczego, spotkań konsultacyjnych w gminach, spotkań konsultacyjnych w trakcie lokalnych wydarzeń na obszarze Gmin Partnerskich i konsultacji prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej przygotowana została analiza SWOT obszaru i zestawienie wskazanych przez mieszkańców mocnych i słabych stron oraz zidentyfikowanych szans i zagrożeń.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem następujących dokumentów:

  1. Cele i przedsięwzięcia
  2. Plan działania
  3. Budżet LSR 
  4. Plan finansowy wykorzystania budżetu
  5. Powiązanie budżetu z celami

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu w/w dokumentów można wnosić za pośrednictwem:

  1. Konsultacji indywidualnych w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, pod adresem: ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica;
  2. Poczty elektronicznej, pod adresem: lgdkwt@wp.pl

Uwagi oraz propozycje zmian można zgłaszać do 29 maja 2023 r.

Dziękujemy Państwu za aktywne zaangażowanie w konsultacje społeczne oraz za wszelkie przesłane informacje.