Zapraszamy na warsztaty z pisania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju