Zapraszamy do punktów konsultacyjnych w sprawie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju