Wyniki naborów konkursów ogólnych: nr 1/2022; 2/2022; 3/2022;4/2022 oraz operacji własnej 1/OW/2022, 2/OW/2022 wnioski składane w okresie 07-22.02.2022, listy rankingowe zgodności z LSR oraz listy operacji wybranych do finansowania, lista operacji poniżej minimum punktowego