Projekt współpracy „EDUREG”
3 listopada 2020
Obecny tryb pracy biura LGD
8 kwietnia 2021

Z czym to się je, czyli co dostajemy na talerzu? Na co mogą liczyć stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i każdy lokalny społecznik?

Od stycznia br. roku do końca 2022 na terenie woj. Dolnośląskiego działa kompleksowy system doradztwa dla III sektora zwany „pieszczotliwie” Pozarządowym Ostrym Dyżurem.

W 2020 roku Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich w partnerstwie z Fundacją Dobrych Działań z sukcesem współtworzyła projekt, którego liderem jest Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha. Jest to zadanie finansowane w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze Norweskie).

Do wspólnych działań zaproszonych zostało 10 organizacji w zrzeszonych w ramach INKUBATORÓW NGO. W 10 miastach (lista lokalizacji poniżej) na terenie Dolnego Śląska przez 3 dni w tygodniu specjaliści-doradcy z zakresu działalności pożytku publicznego będą pełnili dyżury w zakresie zarządzania organizacją, pozyskiwania i rozliczania środków finansowych, budowania i kreowania wizerunku. Dodatkowo raz w miesiącu w formie online dostępni będą eksperci z różnych dziedzin: finanse, prawo, działalność odpłatna etc. Wisienką na torcie jest tutoring w ramach którego świadczone będą usługi rozwojowe przeprowadzone na podstawie pogłębionej analizy potrzeb danej organizacji. Wsparcie będzie polegało na przygotowaniu procedur, planów działalności, planu marketingowego oraz planu finansowania organizacji. Takie kompleksowe wsparcie pozwoli na wprowadzenie zmian we wszystkich wymagających tego obszarach działania organizacji. Przewidziano również serię warsztatów, skierowanych do reprezentantów NGO i JST z zakresu wykorzystywania narządzi elektronicznych. Jak ważna jest to umiejętność w dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać.

Ciekawym pomysłem wydaje się być również „Współdzielnik” – internetowa baza zasobów, którymi organizacje z naszego regionu mogą i chcą się podzielić z innymi. W założeniu pozwoli to na szerokie filtrowanie wyposażenia pod kątem dostępności i umiejscowienie go na mapie geograficznej. Ekonomia współdzielenia się w praktyce. To może się udać !

Lista Inkubatorów NGO pełniących dyżury:

  1. Fundacja MERKURY  – Wałbrzych
  2. Fundacja Dobrych Działań – Ząbkowice Śląskie
  3. LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich – Trzebnica
  4. Fundacja JAGNIĄTKÓW – Jelenia Góra
  5. Stowarzyszenie NASZE RIO – Złotoryja
  6. Interclub FEMINA – Zgorzelec
  7. Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza – Góra
  8. Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO – Brzeg Dolny
  9. FLIS Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – Głogów
  10. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – Wrocław