Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w roku 2022

UWAGA ! W dniu 7 grudnia biuro LGD pracuje zdalnie!
6 grudnia 2021
PRACA BIURA LGD KWT W OKRESIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNYN
22 grudnia 2021

Zarząd Powiatu Trzebnickiego w dniu 7 grudnia 2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w roku 2022.  W załączeniu przesyłam stosowną uchwałę. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 30 grudnia 2021 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Uwaga – liczy się data wpływu do urzędu!
Wszystkie informacje dostępne są również w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/a,18272,otwarty-konkurs-ofert-na-rok-2022.html
oraz http://www.powiat.trzebnica.pl/index.php/news/view/2714

Jednocześnie w dniach od 10 do 22 grudnia będą pełnione dyżury na terenie każdej z gmin naszego powiatu