Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich – ankieta dotycząca tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Wyniki naborów konkursów ogólnych: nr 5/2022/PDG; 6/2022/PDG; 6/2022/RDG oraz operacji własnej 3/OW/2022 wnioski składane w okresie 15-29.07.2022, listy rankingowe zgodności z LSR oraz listy operacji wybranych do finansowania,
26 września 2022
UWAGA!!!!
30 września 2022

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich prowadzi prace nad analizą obszaru objętego LGD. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. W związku z tym zwracamy się z prośbą do każdego, aby zechciał wypełnić poniższą ankietę.

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważne dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023-2027.

Dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich – sondaż opinii – Formularze Google