Informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 3/OW/2022