Warsztaty edukacyjne z segregacji odpadów i upcyklingu EKO LGD
27 lutego 2019

W dniu 13.11.2018r. Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich Pani Katarzyna Jarczewska oraz Wiceprezes Zarządu Pani Magdalena Tabiś podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę na realizację projektu EKO LGD. Obszar realizacji projektu współpracy to obszar funkcjonowania 5 polskich LGD (województwo dolnośląskie i opolskie) oraz 1 partnera zagranicznego (Czechy).

Projekt współpracy ma innowacyjny charakter, gdyż po raz pierwszy na terenie partnerów projektu zostaną podjęte działania z zakresu edukacji ekologicznej w takiej formie – w ramach projektu w każdym LGD zostaną przeprowadzone warsztaty (szkolenia) dla dzieci w zakresie edukacji ekologicznej, w obszarze tematycznym segregacja odpadów oraz ich wykorzystanie poprzez metodę upcyklingu. Na warsztatach uczestnicy poznają nowoczesne techniki przetwarzania odpadów, konsekwencje spalania i składowania odpadów w miejscach niedozwolonych oraz prawidłowy sposób segregowania odpadów oraz upcykling.

Informacje o planowanych warsztatach zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD KWT, facebooku LGD KWT. Kolejnym działaniem z zakresu edukacji ekologicznej jest organizacja wizyty studyjnej do Czech – teren działania czeskiego partnera projektu współpracy – MAS Královédvorsko. Wizyta ma na celu pokazanie dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów .

Zostanie wydany folder promujący projekt (w formie książeczki edukacyjnej z elementami komiksu) dot. edukacji ekologicznej dla mieszkańców i turystów (w tym dzieci i młodzież szkolna), segregowania odpadów, korzyści ze stosowania OZE. W folderze znajdą się także informacje o projekcie współpracy i Lokalnych Grupach Działania, które uczestniczą w projekcie.  Ponadto zostaną wydane publikacje o zasobach przyrodniczych obszaru LGD (taka publikacja zostanie wydana przez LGD Qwsi oraz przez LGD Szlakiem Granitu). Publikacje wydane w ramach projektu współpracy będą bezpłatne.

W ramach projektu powstanie także ogólnodostępna niekomercyjna infrastruktura ścieżek rowerowych (wiaty, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp.) w 5 miejscowościach na terenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące, które odbędzie się na terenie LGD Qwsi.

Termin realizacji: 2018-2019.