Informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 1/OW/2022