18 marca 2024

Wyniki naboru 1/2024/PDG

2. Lista rankingowa wniosków, które nie uzyskały minimum punktowego: 3. Lista rankingowa z 11.03.2024: 4. Lista rankingowa po wycofaniu się z dofinansowania jednego wniosku z 14.03.2024r.:
26 lutego 2024

Informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej

            Informujemy, że w ramach zamiaru realizacji operacji własnej w ramach ogłoszenia nr 2/2024/OW pn.: „Promocja i aktywizacja obszaru Krainy Wzgórz Trzebnickich” zgłosiły się do realizacji […]
22 stycznia 2024

Informacja nr 1/OW/2024 o planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 22.01.2024 roku

UWAGA !!! Wszystkie wzory dokumentów niezbędne do naboru można odnaleźć w zakładce PROW 2014-2020 następnie Wnioski następnie do pobrania – następnie operacje własne Ogłoszenie o naborze […]
22 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024/PDG

UWAGA !!! Wszystkie wzory dokumentów niezbędne do naboru można odnaleźć w zakładce PROW 2014-2020 następnie Wnioski następnie do pobrania – następnie formularze dokumentów. Ogłoszenie o naborze […]
2 listopada 2023

UWAGA KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR NA LATA 2014-2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE Informujemy, że w związku z pandemią i szalejącą inflacją część Beneficjentów która otrzymała dotacje na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej zrezygnowała z realizacji swoich […]
1 czerwca 2023

Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” 2023

KONKURS GRANTOWY „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE” Konkurs skierowany jest do […]

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021

Grantbiorcy

Przyznanych Dotacji

Otrzymane nagrody

Zrealizowanych Projektów

Warte odwiedzenia